Priser

Her kan du automatisk få beregnet en ca. pris for din hjemmeside. Prisen er vejledende og gælder ved sider op til A4 størrelse. Sider udover A4 aftales individuelt.
Første side
500,00 kr.
Efterfølgende sider
400,00 kr.
Antal sider ialt:
Pris for sider: kr.
Tillæg  pr. scanning
25,00 kr.
E-mail formular, fra
300,00 kr.
Tilmelding til danske søgemaskiner
300,00 kr.
Engelsk oversættelse pr. side
400,00 kr.
Andre specielle ønsker....
Få et tilbud!

Samlet pris
kr.
Priser er excl. moms

Dertil kommer der webhotel. Et webhotel er nødvendigt
for at have en kommerciel hjemmeside liggende på internettet.

Andet:
Firmanavn:
Kontaktperson:
E-mail adresse:
Tlf:


Firmaet :

Vore arbejder

Anden info

  • Domænetest
  • Domæner til salg
  • Tips